Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Symptomen ADHD
Minimaal zes van de volgende symptomen van aandachtstekort zijn voor de duur van tenminste een half jaar aanwezig geweest in een mate welke niet aangepast is en niet bij het ontwikkelingsniveau past. Men slaagt er dikwijls niet in genoeg aandacht te schenken aan details of maakt achteloze fouten in het werk op school, beroepsmatig of bij overige activiteiten. *

Verder* heeft men dikwijls moeite om de aandacht bij opdrachten of een spel te houden en lijkt men dikwijls niet te luisteren wanneer men rechtstreeks wordt aangesproken. Vaak volgt men aanwijzingen niet op en slaagt er dikwijls niet in schoolwerk, klusjes af te maken of werkverplichtingen na te komen (dit is echter niet het gevolg van tegendraads gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te kunnen begrijpen).

Iemand met ADHD heeft verder vaak moeite met het organiseren van activiteiten en taken, vermijdt dikwijls, heeft zelfs een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met opdrachten die een lange tijd de aandacht (langdurige mentale inspanning) vergen (zoals het maken van school- of huiswerk) en men raakt geregeld zaken kwijt welke nodig zijn voor bezigheden of taken (onder andere huiswerk, speelgoed, schrijfgerei, boeken of gereedschap). Daarnaast kan een persoon met ADHD vaak eenvoudig afgeleid door externe prikkels en is tevens dikwijls vergeetachtig bij bezigheden van alle dag.
Op het gebied van hyperactiviteit dient men eveneens aan tenminste zes van de volgende kenmerken te voldoen. Men beweegt dikwijls onrustig met lichaamsdelen of kan niet stilzitten. Verder kan men moeilijk op diens plaats blijven zitten als dat wordt verwacht zoals bijvoorbeeld in de klas. Daarnaast rent men in ongepaste situaties rond of klimt op zaken, volwassenen met ADHD krijgen gevoelens van rusteloosheid in de plaats hiervan. Ontspannen of rustig spelen is er bij mensen met ADHD niet bij en men is dikwijls bezig en draaft vaak door. Iemand met ADHD praat vrijwel constant.
Qua impulsiviteit kan men stellen dat iemand met ADHD reeds antwoord geeft voordat een vraag volledig gesteld is, heeft moeite om op diens beurt te wachten en verstoort activiteiten van andere personen of dringt zichzelf op (inmenging in gesprekken of spelsituaties).