Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
BMI bij kinderen
Er zijn een aantal verschillende methoden om te kunnen bepalen wanneer er sprake zou zijn van over- of juist een ondergewicht. Een van de meest gebruikte en meest eenvoudige methodes is de zogenaamde Body Mass Index, vaak afgekort tot BMI. De BMI kan men berekenen door middel van het lichaamsgewicht in kilogrammen te delen door het kwadraat van de lichaamslengte in centimeters. Bij volwassenen worden doorgaans de volgende uitkomsten van deze rekensom gehanteerd. Er is sprake van een ondergewicht als een BMI een score heeft van 18,5 of minder, een gezond gewicht heeft een score van 18,5 tot 25 terwijl er wordt gesproken van overgewicht bij een BMI van 25 tot 30 en van obesitas als men een BMI van meer dan 30 heeft.

Voor kinderen tot en met 21 jaar dienen echter de BMI-grenswaarden voor elke leeftijd gecorrigeerd te worden. De BMI geeft anders immers een overschatting van overgewicht aan bij kinderen die klein van stuk zijn en een zal juist een onderschatting maken bij kinderen die lang zijn. Wil men dus weten of een kind een gezonde BMI-score heeft dan kan men deze methode wel gebruiken maar zal men wel een aanpassing moeten maken die past bij de lichaamslengte van het betreffende kind.

Op het internet kan men overigens op diverse websites met behulp van een speciaal rekenprogramma de BMI berekenen van een kind. Hier hoeft men slechts aan te geven of het een jongen of een meisje betreft en wat de lengte, het lichaamsgewicht en de leeftijd van het kind is. Na het invoeren van deze gegevens zal men direct een BMI-score te zien krijgen en weten of een kind een gezond lichaamsgewicht heeft.

Heeft men echter naar aanleiding van een dergelijke berekening nog twijfels of vragen over het gewicht van een kind dan is het aan te bevelen om een afspraak te maken bij de huisarts. Deze kan vrij eenvoudig bepalen of een kind een gezond BMI heeft of juist te maken heeft met een over- of een ondergewicht. Ook wanneer men zelf een afwijkende BMI-score heeft gekregen is het verstandig om de huisarts te raadplegen.