Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Complicaties verkoudheid
Ondanks het feit dat een verkoudheid in de meeste gevallen een onschuldige aandoenig betreft die geen behandeling behoeft kunnen bepaalde mensen er toch behoorlijk wat last door krijgen bijvoorbeeld wanneer zij bijvoorbeeld lijden aan een aandoening aan hun luchtwegen. Zo kunnen astmapatiënten aanvallen krijgen door bepaalde verkoudheidsvirussen. Voor deze mensen zijn hygiënemaatregelen van extra groot belang, zoals het wassen van de handen en het zo min mogelijk aanraken van de ogen, de mond en de *neus.

Het* respiratoir syncytieel virus kan verder bij kinderen die jonger zijn dan twee jaar ernstige luchtweginfecties of zelfs een longontsteking tot gevolg hebben. Met name te vroeg geboren baby’s (voor de tweeëndertigste zwangerschapsweek) zijn gevoelig voor dit virus. Dit geldt eveneens voor kinderen die lijden aan hart- of longaandoeningen of aan stoornissen aan het afweersysteem. Tevens kan een infectie met het virus een risico inhouden voor mensen met een gevorderde *leeftijd.

Iemand* die lijdt aan verkoudheid hoeft normaliter niet naar de huisarts. Het gaat dikwijls vanzelf weer over ook al kan het hoesten, het niezen en het snotteren een aantal weken aan blijven houden. In bepaalde gevallen ontstaan er echter ernstige klachten welke wel moeten worden behandeld. Men dient contact op te nemen met de huisarts wanneer een persoon met verkoudheid: bloed danwel een heleboel slijm tijdens het hoesten loskomt of wanneer het hoesten meer dan twee weken aan blijft houden. Dit geldt ook wanneer de koorts boven de 38 graden Celsius uitstijgt en langer duurt dan drie dagen.

Zodra de koorts weer terugkeert nadat deze een periode weg is geweest is eveneens een reden om een huisarts te verwittigen. Dit geldt ook als er sprake is van kortademigheid, benauwdheid of een piepende manier van ademhalen (eventueel gepaard gaand met een hoge koorts) of wanneer keelpijn meer dan een week aanhoudt of deze sterk verergert.

Bij een verkouden baby’s neemt men contact op met de huisarts als:het kindje jonger is dan drie maanden en meer dan 24 uur een lichaamstemperatuur heeft van 38 graden Celsius of meer, de baby niet goed drinkt (minder dan de helft van de normale dagelijkse hoeveelheid) of bij sufheid.