Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Vaccinatie mazelen
De eerste vaccinatie die men kan krijgen voor mazelen is verwerkt in het zogenaamde BMR-vaccin. Dit vaccin is bedoeld als inenting tegen de ziektes bof, mazelen en rodehond. Het beschermt bijna volledig tegen deze ziektes. De vaccinatie is opgenomen in het Vlaamse vaccinatieprogramma van Kind en Gezin. Vanaf het moment dat men met dit vaccinatieprogramma is begonnen komt mazelen in ons land nauwelijks meer voor, hoewel in streken waar een relatief groot gedeelte van de bevolking om religieuze redenen niet gevaccineerd is wel kleine epidemietjes op kunnen flakkeren. De kans bestaat dat dergelijke plaatselijke uitbraken overslaan naar andere delen van het land waar niet of niet voldoende is gevaccineerd. Mazelen kan namelijk in bepaalde gevallen een dodelijke afloop hebben.

Een andere manier om antistoffen te kunnen verkrijgen tegen het mazelenvirus is door middel van een zogeheten mazelenparty. Deze ijn met name populair in kringen waar kinderen niet in worden geënt. Op een dergelijke bijeenkomst worden niet-gevaccineerde kinderen welke de mazelen nog niet gehad hebben, bij elkaar gebracht met kinderen die op dat moment juist lijden aan mazelen. Op die manier worden de gezonde kinderen ziek en zullen zelf antistoffen gaan aanmaken. Het fenomeen mazelenparty is echter absoluut niet zonder gevaar, de overlijdenskans is in ontwikkelde landen ongeveer één op duizend.

De BMR-vaccinatie is dan wel veiliger en brengt bovendien meestal weinig bijwerkingen met zich mee. Op het moment dat er toch bijwerkingen voorkomen dan zijn deze mild en duren kort. Bijwerkingen beginnen pas na vijf tot twaalf dagen nadat men is gevaccineerd. Een op de tien of twintig kinderen wordt na een BMR-injectie hangerig, zij krijgen koorts en/of last van huiduitslag. Dit duurt vaak één of twee dagen. Bij sommige kinderen is de koorts en de huidslag echter erger en bestaat de kans dat een kind koortsstuipen krijgt. Dit vindt overigens plaats bij één op de vijfduizend tot tienduizend kinderen die in worden geënt met het BMR-vaccin. Bij één op de 25.000 kinderen treedt er een tekort aan bloedplaatjes op maar dit zal vanzelf overgaan. In zeldzame gevallen kunnen kinderen gewrichtklachten ontwikkelen na een Bmr-prik. Dit gaat eveneens vanzelf over.