Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Mazelen
Mazelen (in de medische wereld aangeduid met de term morbilli) is een zogenaamde kinderziekte. Deze wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het mazelenvirus behoort tot de paramyxoviridae, genus morbilli, een enkelstrengs RNA-virus. De incubatietijd ligt tussen de acht dagen en de twee weken. Het virus wordt verspreid door middel van de lucht, dus in feite door het niezen en hoesten van een besmet persoon. Mazelen is om die reden dan ook erg besmettelijk te noemen.

De eerste symptomen vertonen veel gelijkenis met een stevige griep of met een verkoudheid, Men heeft koorts, een loopneus, ontstoken ogen en moet hoesten. In dit stadium is mazelen het meest besmettelijk voor andere mensen. De ziekte wordt dikwijls pas herkend op het moment dat voor deze ziekte typische vlekjes op de binnenzijde van de wangen tevoorschijn komen, een paar dagen later door een typische huiduitslag gevolgd. Kinderen kunnen van mazelen behoorlijk ziek zijn, maar de ziekte is het meest gevreesd om de ernstige tot zeer ernstige complicaties welke in bepaalde gevallen op kunnen treden, zoals een longontsteking, een middenoorontsteking en een hersenvliesontsteking. Mazelen kan zelfs een fatale afloop hebben.

In ontwikkelingslanden wordt aanbevolen om kinderen met mazelen vitamine A te geven. Deze vitamine verkleint namelijk de kans op blindheid en vermindert het aantal overlijdensgevallen ten gevolge van de mazelen met vijftig procent. De meest erge verschijnselen treden bij kinderen beneden de vijf jaar op evenals bij volwassen personen boven de twintig jaar. Verder komt bij een erg gering aantal personen (een paar op elk miljoen) die met het mazelenvirus zijn besmet na een groot aantal maanden tot jaren een dodelijke hersenontsteking voor, de subacute scleroserende panencephalitis, welke in alle gevallen fataal zal verlopen.

Voor mazelen is vandaag de dag nog altijd geen medicijn beschikbaar, het enige wat men kan doen is de ziekte voorkomen door een vaccinatieplan te volgen waardoor men antistoffen tegen de ziekte aan gaat maken. Hierdoor zijn in ons land vrijwel geen mazelen meer voorgekomen en sterven kinderen niet langer aan deze vreselijke ziekte. In het verleden echter was het één van de meest belangrijke doodsoorzaken van met name erg jonge kinderen.

Tegen mazelen (een virusinfectie) bestaan tot op de dag van vandaag nog geen behandeling. Soms worden antibiotica gegeven op het moment dat een kind er een andere infectie (met bacteriën) bij heeft gekregen, bijvoorbeeld een oor- of een longontsteking.

Wanneer een kind mazelen heeft dan zal het meestal koorts krijgen....

De eerste vaccinatie die men kan krijgen voor mazelen is verwerkt in het zogenaamde BMR-vaccin. Dit vaccin is bedoeld als inenting tegen de ziektes bof, mazelen en rodehond. Het beschermt bijna volledig tegen deze ziektes. De vaccinatie is opgenomen in het Vlaamse vaccinatieprogramma van Kind en Gezin. Vanaf het...