Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Bronchiolitis behandeling
Bronchiolitis is een aandoening aan de lagere luchtwegen. De behandeling van bronchiolitis is afhankelijk van de aandoening en het feit of er sprake is van een chronische bronchiolitis of van een acute bronchiolitis. Een bekende aandoening van de lagere luchtwegen is astma. De behandeling van astma verschilt per patiënt en de ernst van de aanvallen. Veel patiënten hebben een pompje met medicijnen dat genomen kan worden als men in ademnood komt. De medicijnen worden in verschillende gradaties gegeven. Vaak worden de medicijnen sterker bij het ouder worden. Vooral veel kinderen met zware astma komen in het ziekenhuis of thuis in een zuurstoftent bij ernstige aanvallen.

Andere voorbeelden van chronische bronchiolitis zijn bronchitis en longemfyseem. Acute bronchiolitis ontstaat vaak bij inademen van gevaarlijke stoffen. Het belangrijkste is om een patiënt zo snel mogelijk weg te halen uit de omgeving of situatie die acute bronchiolitis veroorzaakt. Dat de lagere luchtwegen geïrriteerd worden is in de meeste gevallen al kenbaar door constant hoesten in de vorm van een droge hoest. Iemand met acute bronchiolitis kan serieuze ademhalingsproblemen krijgen. Een andere vorm van bronchiolitis kunnen ook infecties in de lagere luchtwegen zijn.

De infecties kunnen ontstaan bij de luchtpijp en aftakkingen van de luchtpijp, in de longblaasjes maar ook in de gehele long- of longen. De behandeling bij infecties is afhankelijk van de ernst van de infectie. Als kortademigheid ontstaat is het belangrijk om de bronchiën te verwijden zodat patiënten weer op een normale manier adem kunnen halen. Bij infecties wordt in de meeste gevallen antibiotica voorgeschreven. Hoewel men er bij ontstekingen vanuit gaat dat deze spontaan overgaan is het bij bronchiolitis soms aan te raden om corticosteroïden te gebruiken, zeker bij mensen die al beschadigde lagere luchtwegen hebben door chronische aandoeningen of als de lagere luchtwegen beschadigd kunnen zijn door inademing van bepaalde gassen. Het risico dat een ontsteking verandert in een infectie is bij beschadiging van slijmvliezen en weefsels groter. Acute bronchiolitis als gevolg van inademing van gevaarlijke stoffen en gassen kan voorkomen worden door beschermd te werken. Op alle werkplaatsen waar met gevaarlijke materialen wordt gewerkt gelden wettelijke veiligheidsregels.

Bronchiolitis is een aandoening aan de luchtwegen die chronische vormen kan aannemen of acuut kan ontstaan. De chronische aandoening aan de luchtwegen uit zich vaak al op jonge leeftijd. Een van de bekendste aandoeningen is astma. Vaak heeft de baby voor een eerste astma aanval al last van eczeem. Daarnaast...