Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Operatie bijziendheid
Refractiechirurgie wil eigenlijk zeggen dat er een tamelijk ingrijpende en onomkeerbare ingreep uit wordt gevoerd op of in het oog dat (op de betreffende refractieafwijking na) volledig gezond is. Het is om die reden van het grootste belang om de mogelijke risico’s van zo’n soort operatieve ingreep in te calculeren.

De meeste complicaties kunnen echter met succes worden behandeld, slechts een enkele keer kan de kwaliteit van het zicht onomkeerbaar verminderen of zelfs volledig verloren gaan. De kansen op dit soort complicaties dienen af te worden gewogen ten opzichte van de ongemakken en de last van de bijziendheid. Mogelijke last die veroorzaakt wordt door de bijziendheid kan zijn: bepaalde cosmetische bezwaren tegen het moeten dragen van een bril, een zekere beperktheid van het gezichtsveld op het ogenblik dat men een dergelijke bril draagt in het geval van een erg hoge bijziendheid, het ongemak dat een bril of contactlenzen met zich meebrengen tijdens het sporten, de hoge eisen die gesteld worden voor ongecorrigeerde visus in bepaalde beroepsgroepen en intolerantie voor contactlenzen of de bijbehorende onderhoudsvloeistoffen.

Eveneens met een geringe restafwijking (1 dioptrie of minder) is men niet langer afhankelijk van een bril of contactlens, maar wanneer er onder bepaalde omstandigheden hoge eisen worden gesteld aan het gezichtsvermogen (bijvoorbeeld bij het autorijden) dan kan nog een geringe brilcorrectie noodzakelijk zijn om op die manier het gezichtsvermogen optimaal te kunnen maken.

Een ander aspect van de behandeling van bijziendheid waarvan men, voordat men aan een dergelijke behandeling begint, op de hoogte dient te zijn is dat op het moment dat de behandeling optimaal uit wordt gevoerd, dit houdt in dat de brilsterkte op nul terug wordt gebracht, vanaf de leeftijd van ongeveer veertig tot vijfenveertig jaar toch een leesbril nodig wordt om kleine lettertjes nog te kunnen *lezen.

Uiteraard* dient men allee voor- en nadelen, die een dergelijke operatieve ingreep met zich meebrengt, af te wegen met de risico’s waarmee men, net zoals bij elke andere operatie, te maken kan krijgen. Er zal immers ook hier worden verdoofd en ook hier bestaat er een kans op infecties of andere complicaties na de ingreep.