Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Oorzaak ReumatoIde artritis
Reumatoïde artritis (ook vaak afgekort tot R.A.) betreft een zogeheten chronische inflammatoire systemische aandoening waarbij ontstekingen van de gewrichten het meest kenmerkend zijn. Het is een chronische, symmetrische poly¬artritis van met name de hand- voet-, en polsgewrichten die de oorzaak is van veel pijn, stijfheid, functieverlies en van radiologische schade.

Een gewricht dat is ontstoken veroorzaakt pijn maar voelt daarnaast ook warm en gezwollen aan. Ochtendstijfheid is ook iets dat veel voorkomt evenals vermoeidheid een klacht is waar een heleboel mensen die lijden aan reumatoïde artritis last van hebben. Reumatoïde artritis is een complexe ziekte welke een groot scala aan gevolgen met zich mee kan brengen voor de dagelijkse gang van zaken van de betreffende patiënten. Bij het grootste deel van de patiënten zullen klachten met na verloop van tijd toe gaan nemen. Er zijn overigens ook patiënten die (zij het ten dele) zullen herstellen.

In veel gevallen verloopt reumatoïde artritis met pieken en dalen: tijden waarin de ziekte actief en rustig is, wisselen elkaar telkens af. Toch kan het verloop van reumatoïde artritis van patiënt tot patiënt sterk uiteenlopen en is lastig te voorspellen. In de beginperiode kan men nog niet te zeggen hoe reumatoïde artritis zich ontwikkelen zal. Bepaalde mensen hebben lichte aanvallen waaraan men uiteindelijk geen beperkingen over zal houden. Andere mensen hebben een aantal periodes waarin reumatoïde artritis actief is. Maar ook deze patiënten houden nagenoeg geen beperkingen hieraan over. Op het moment dat het ziekteproces agressiever verloopt en alsmaar terugkomt, of voortdurend aanwezig blijft dan kunnen de gevolgen meer ingrijpend zijn. Als er sprake is van radiologische schade zal deze vaak na verloop van tijd toenemen en zullen eveneens de grote gewrichten telkens meer bij het destructieve proces betrokken zijn. Reumatoïde artritis kan uiteindelijk leiden tot ernstige invaliditeit. In principe kan ieder gewricht in het lichaam worden aangetast door de ziekte.

Reumatoïde artritis komt over heel de wereld voor. In de Westerse wereld ziet men deze ziekte bij circa één procent van de bevolking. In Vlaanderen zijn er naar schatting zo’n tachtig duizend tot honderd duizend mensen van verschillende leeftijden die aan deze ziekte lijden.