Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Voorkomen salmonella
Doordat Salmonellabacterien vaak voorkomen op voedsel dat nog niet is bereid dient men hiermee erg voorzichtig om te gaan. Door gebruik te maken van de hittegevoelige eigenschap van de bacterie kan men deze doden door het voedsel goed te verhitten voordat men het gaat consumeren. Op het moment dat men het voedsel door en door heeft verhot op een temperatuur van tenminste zeventig graden Celsius is het gevaar voor een besmetting geweken en kan men zonder gevaar de producten gebruiken.

Wel dient men tijdens de bereiding van het voedsel er zorg voor te dragen dat er geen zogenaamde kruisbesmetting plaats kan vinden door bijvoorbeeld rauwe producten in contact te laten komen met mogelijk besmet voedsel of met materialen waarop of waarin deze zijn verwerkt. Een snijplank dient men dan ook nooit voor zowel de verwerking van rauw vlees of vis te gebruiken evenals voor het snijden van groenten of andere rauwe, of niet voldoende verhitte producten. Producten goed verhitten en hygiënisch te werk gaan in een keuken of op een andere plaats waar men met voedsel aan het werk is kan dus een infectie met de Salmonellabacterie voor een belangrijk deel voorkomen.

Na de aanraking van producten die eventueel besmet kunnen zijn met de bacterie dient men de handen zorgvuldig met water en zeep te wassen en deze droog te maken aan een papieren doek of met behulp van warme lucht. De gebruikte papieren doek dient men direct na het gebruik weg te gooien in een afgesloten vuilnisemmer die wordt geopend door middel van een voetpedaal. Op die manier loopt men namelijk niet het risico op een besmetting door het aanraken van deze materialen.

Personen in alle leeftijden zijn vatbaar, maar de verschijnselen zijn het meest ernstig bij oudere mensen, zuigelingen en personen die fysiek minder sterk zijn. AIDS patiënten lopen regelmatig salmonellose op (naar schatting wordt een dergelijke patiënt twintig maal zo vaak als een gezond persoon ziek door deze bacterie) biovendi9en is dit een besmetting welke regelmatig terug zal keren. Bij deze personen is een goede hygiëne en de nodige voorzorgsmaatregelen dan ook van een nog groter belang.