Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Teveel aan grondwater
Bouwen op een nat of vochtig terrein is niet mogelijk omdat men dan niet alleen de stabiliteit en de stevigheid van het te bouwen pand in gevaar brengt maar ook omdat het water de constructie omhoog zou kunnen duwen zolang deze nog niet voldoende zwaar is om hieraan weerstand te bieden. Bijna elk bouwterrein heeft men te maken met een te veel aan grondwater.

In het verleden zouden om die reden de meeste architecten en aannemers opteren een drainageleiding rond de kelder of kruipruimte aan te leggen. Het grondwater zou op die manier kunnen worden gedraineerd langs de bestaande riolering. Sinds een aantal; jaren is deze manier van werken echter bij wet verboden omdat het nadelige gevolgen heeft voor de waterhuishouding ter plekke. Verder bestaat de mogelijkheid dat drainage de stabiliteit van de te bouwen constructie in gevaar brengt..

Het bodemwater moet tegenwoordig dan ook zo veel mogelijk terug in de grond geïnfiltreerd worden. De reden daarvoor is om de grondwaterspiegel weer op peil te brengen en zo schade aan de waterhuishouding ter plaatse te voorkomen. Is dit niet haalbaar door een technische belemmering dan moet men het grondwater af laten vloeien naar het meest dichtst bijzijnde regenwaterstelsel. Het lozen van grondwater op de riolering is alleen nog geoorloofd als alle andere mogelijkheden niet kunnen worden toegepast.

Op het moment dat het grondwater dat men op heeft gepompt meer dan 10 kubieke meter bedraagt en de riolering op een waterzuiveringsinstallatie aan is gesloten dan heeft men meer nodig dan alleen een goedkeuring van de plaatselijke gemeente. Veel grondwater kan namelijk de zuiveringsresultaten op deze installatie verstoren dan wel de riolering gaan overbelasten. Er is om deze redenen toestemming nodig van Aquafin, een organisatie die zorgt voor de zuivering van oppervlaktewater in opdracht van het Vlaams Gewest.

Bij wet is een aannemer verplicht om sinds kort, bij bemaling van het grondwater een debietmeter te plaatsen om op die manier de hoeveelheden opgepompt grondwater te kunnen meten. De gegevens die men met behulp van deze debietmeter verkrijgt dienen zorgvuldig bijgehouden en geregistreerd te worden zodat in alle gevallen na kan worden gegaan hoeveel grondwater er op een bepaald ogenblik op is gepompt.

Pas op het moment dat de bouwput droog is kan de daadwerkelijk bouw van een constructie of pand van start gaan. Afhankelijk van de plaats waar men wil gaan bouwen kan het droog leggen van de bodem overigens de nodige tijd in beslag nemen en in sommige gevallen zelfs de uiteindelijke bouw ernstig vertragen wanneer bijvoorbeeld de grondwaterspiegel plotseling is gaan stijgen. Hierbij zou men onder andere kunnen denken aan situaties van hevige regenval of een langere termijn van regen waardoor er eveneens een stijging van het grondwaterpeil kan ontstaan.