Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Winderigheid of flatulentie
Een ander woord voor winderigheid is flatulentie. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door ingeslikt koolzuur en lucht, en is een mengsel van gassen dat door bacteriën en gisten welke in de darmen voorkomen wordt geproduceerd. Het gevormde darmgas wordt langs de anus vervolgens weer afgegeven aan de lucht. Dat geeft niet alleen een karakteristiek geluid maar het gas heeft in veel gevallen ook een (onprettige) geur.

Winderigheid wordt in de volksmond aangeduid met de term: een wind of een scheet laten. Winden laten wordt officieel flatuleren genoemd. Petomanie is een term die gegeven wordt aan de kunst van het winden laten. Een petomaan is dus een individu dat er een zeker genoegen in schept om winden te laten. De term petomaan is afkomstig van het Franse woord péter wat vertaald kan worden met winden laten.

De meeste dieren, zoals zoogdieren (en dus ook de mens), vogels, vissen en zelfs insecten, laten regelmatig winden. Het gas in de darmen is afkomstig van zowel exogene bronnen (zo’n negentig procent wordt ingeslikt) als van endogene bronnen (circa tien procent wordt in de darmen zelf geproduceerd). Endogene gassen worden gemaakt als een bijproduct bij de vertering van sommige soorten voedsel. Voedselsoorten die voor winderigheid zorgen is dikwijls hoog in oligo- en polysachariden (dit zijn specifieke koolhydraten), en eveneens bonen, pruimen, melk, uien, kool, zoete aardappelen, broccoli, aardperen, citrusschillen en dergelijke.

Het gas dat veroorzaakt wordt door het eten van dit soort producten, ontstaat doordat dergelijke koolhydraten niet worden verteerd in de dunne darm en dan als voedsel dienst kunnen doen voor de aanwezige bacteriën in de dikke darm (door middel van fermentatie), welke op hun beurt een heleboel gas produceren. Met name bacteriën uit het geslacht Clostridium maken grote hoeveelheden gassen aan.

Bij personen die lijden aan een lactose-intolerantie (dit geldt voor de meeste mensen die niet van Europese afkomst zijn), welke melk of voedsel met lactose eten, fermenteren bacteriën de lactose en dat kan een grote productie van gas tot gevolg hebben in de darmen. Het gevormde darmgas wordt met een peristaltische actie naar de anus gevoerd, samen met de darminhoud in vaste vorm.