Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Complicaties blindedarmontsteking
Een blindedarmontsteking is een (vaak plotseling) ontstane ontsteking van de blindedarm, welke klachten van pijn geeft in de rechter onderbuik. De ontsteking kan in bepaalde gevallen erg heftig verlopen en vervolgens aanleiding geven tot een buikvliesontsteking. In een dergelijke situatie zit de pijn in heel de buik. Wat de reden is van de blindedarmontsteking is, is tot op de dag van vandaag nog altijd niet duidelijk.

Bij een blindedarmontsteking begint de pijn in de meeste gevallen op, rondom of boven de navel, welke vervolgens afzakt naar de rechterzijde van de onderbuik. De pijn rechtsonder wordt in bepaalde gevallen voorafgegaan door misselijkheid en overgeven. Er is sprake van een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur en een algeheel gevoel van onwel zijn. Het aanraken van de buik en het vervolgens weer loslaten doet eveneens pijn. Hoesten en lachen is in bepaalde gevallen ook een trigger voor de pijnklachten. Vaak wordt ook vervoerspijn genoemd als één van de symptomen die bij een blindedarmontsteking kunnen horen, bijvoorbeeld tijdens het in een auto rijden. Aan de pijn rechtsonder in de buik gaan er soms een paar dagen vooraf waarin men last heeft van vage buikklachten welke langzaam erger zullen worden.

Het optreden van complicaties hangt in de regel af van de ernst van de blindedarmontsteking. Algemene complicaties, zoals een infectie van de wond en nabloeding, zijn in alle gevallen na een operatieve ingreep mogelijk. Een vertraagde genezing en een vertraagd herstel van de darmbewegingen behoort ook tot de mogelijke complicaties. Bij een ernstige blindedarmontsteking en buikvocht worden antibiotica aan de betreffende patiënt toegediend. In het geval van de aanwezigheid van wondabcessen wordt de huidwond weer open gemaakt, zodat er een goede afvloeiing van de pus plaats kan vinden. Het herstel duurt in zo’n geval vaak langer. Tevens kan er een paar weken na het ontslag uit het ziekenhuis voor een korte tijd een krampende pijn worden gevoeld. Dit wordt in bepaal;de gevallen door verklevingen in de buik veroorzaakt waardoor de darmbewegingen toe kunnen nemen. Zodra dit hevige pijn veroorzaakt moet de huisarts worden gewaarschuwd. Na de blindedarmoperatie ontstaat er soms een abces in de buik.