Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Oorzaak ziekte van Parkinson
In 5 tot 10 procent van alle patiënten met de ziekte van Parkinson is dit een erfelijke ziekte. Tegenwoordig zijn er zo’n zestal genen bekend die de ziekte van Parkinson tot gevolg kunnen hebben. Voor diagnostische doelen is vandaag mutatieanalyse mogelijk van LRRK2,SNCA (PARK 1 of 4), Parkin (PARK2), PINK1, DJ-1(PARK7) en ATP13A2. Verder zijn er genen bekend welke de kans dat men de ziekte krijgt, flink toe doen nemen. Bij 5 tot 10 procent van de patiënten wereldwijd wordt een autosomaal dominante familieanamnese de LRRK2-mutatie gevonden. Deze mutatie komt eveneens voor bij 1 tot 2 procent van de patiënten met de ziekte met een negatieve familieanamnese. Afhankelijk van welk gen een rol speelt, wijkt het verloop in bepaalde gevallen enigszins af van de grootste patiëntengroep: erfelijke vormen beginnen vaak eerder en verlopen langzamer of juist sneller.

Bij een andere patientengroep is er sprake van gifstoffen. Mangaanvergiftiging is bijvoorbeeld zo’n oorzaak en is zelfs als een beroepsziekte erkend. Andere zware metalen, koolmonoxidevergiftiging en insecticiden kunnen ook de ziekte van Parkinson tot gevolg hebben. Door een ongeluk met vergiftigde heroïne is ontdekt dat de stof MPTP een vorm van de ziekte tot gevolg kan hebben. Deze stof wordt tegenwoordig gebruikt bij dierproeven om muizen een op de ziekte van Parkinson lijkende ziekte te laten krijgen.

Ondanks het feit dat de ziekte van Parkinson ook bij jongeren voorkomt, wordt de kans om deze te krijgen bij het ouder worden alsmaar groter. Zo treft de ziekte ongeveer 3 op de 1000 personen, van zeventig jaar of ouder is dit 20 op de *1000).

Onbekende* oorzaken voor de ziekte van Parkinson zijn verreweg de meeste gevallen van de patiënten die lijden aan de ziekte. Vermoedelijk speelt erfelijkheid hierbij een beperkte rol. Een genetisch bepaalde, aangeboren vorm van kwetsbaarheid samen met een blootstelling aan omgevingsfactoren zouden mogelijk de oorzakelijke factoren zijn.

Men neemt aan, dat door deze of nog overige oorzaken de cellen van de zwarte massa hun eigen celdood programmeren. In de afstervende cellen worden bij microscopisch onderzoek Lewy bodies gevonden, welke het eiwit alfa-synucleïne bevatten, waarmee bij de ziekte blijkbaar wat mis gaat.