Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Wat zijn droogzuiging en drainage?
Door middel van droogzuiging is men in staat om het grondwaterpeil op een bouwterrein te verlagen zodat ondergrondse bouwwerken droog plaats kunnen vinden. Drainage wordt in sommige gevallen echter onjuist ingezet om overtollig regen- of grondwater af te kunnen voeren van een bepaalde plaats.

Droogzuiging, oftewel met een andere term bronbemaling, zet men in op het moment dat het grondwaterpeil hoger is komen te staan dan het meest diepe punt van een gebouw, dit peil dient verlaagd te worden om droog te kunnen werken. Om te weten te komen wat de huidige waterstand op een bepaalde plaats is kan men niet alleen bij buren achterhalen maar ook door middel van een aantal peilpunten op het betreffende perceel.

Men kan niet zelf overgaan tot droogzuiging, hiervoor dient men zich dan ook te melden bij gespecialiseerde bedrijven. Zo’n bedrijf boort of slaat een aantal punten waarop vervolgens een zware pomp aan zal worden gesloten. Het aanwezige water wordt zo weggezogen waardoor de grondwaterspiegel rond de bouwput zal worden verlaagd. Men gaat door met de droogzuiging, ook wel aangeduid als bronbemaling, tot het moment dat het gebouw genoeg eigen gewicht heeft om niet langer door het grondwater omhoog gestuwd te worden.

Het water dat men op deze manier op heeft gepompt moet men zoveel mogelijk ter plaatse weer terug in de bodem infiltreren. Zo zal de spiegel van het grondwater weer worden verrijkt. Is dit om technische redenen niet mogelijk dan zal het water naar de dichtstbijzijnde regenwaterafvoer geleidt moeten worden. Alleen wanneer dit ook niet mogelijk is mag met het water, onder bepaalde voorwaarden, op het rioolstelsel lozen.

Drainage wordt in de meeste gevallen toegepast om grond- of regenwater af te voeren dat zich rond ondergrondse verdiepingen bevind. De reden hiervoor is om het bouwwerk droog te kunnen houden. Het wegpompen is overigens niet de juiste oplossing. Verder mag men de kosten die men moet betalen voor de benodigde elektriciteit die men moet maken voor het wegpompen van het water niet uit het oog verliezen. Op de lange termijn loopt een dergelijk bedrag namelijk erg hoog op. Bovendien bestaat bij het uitvoeren van drainage de kans dat men slib uit de bodem weg gaat pompen en op die manier de draagkracht van de ondergrond zwakker zal maken. Een meer geschikte oplossing voor het waterprobleem is om een kelder te plaatsen die waterdicht is gemaakt. *

Voordat* men aan de bouw van een kelder begint is het dus van groot belang te weten of het nodig zal zijn grondwater weg te moeten pompen of leiden. Men kan dan niet alleen de te maken kosten incalculeren maar ook de juiste maatregelen treffen zoals een geschikt bedrijf zoeken of bepaalde voorzieningen aanvragen bij de plaatselijke overheid.