Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Kelders
Met de term kelder, welke afkomstig is van het Latijnse woord cellarium wordt een deel van een gebouw bedoeld dat onder de grond, oftewel onder het maaiveld, gelegen is. In de meeste gevallen heerst er in een kelder, dankzij de ligging, een tamelijk constante temperatuur. Met anderw oorden: in de zomer is het in een kelder doorgaans relatief koel terwijl deze temperatuur niet veel verder zal dalen bij het intreden van de winter.

Een kelder is dan ook prima geschikt om voedsel en/of andere goederen in op te slaan. Andere mogelijkheden zijn om een kelder als slaapvertrek te gebruik of om er een oefenruimte of een muziekstudio in te herbergen. Vandaag de dag ziet men, net zoals bij de oudere huizen, weer steeds meer nieuwbouw woningen die voorzien worden van een kelder. De reden daarvoor kan worden gezocht in het feit dat de grondprijzen tegenwoordig erg hoog liggen en men op die manier wat extra berg- en/of leefruimte kan creƫren.

Om er in een kelder voor te zorgen dat men de ruimte kan ventileren en van daglicht kan voorzien kan er een zogenaamde koekoek toe worden gepast. Dit is in de architectuur een bepaalde constructie welke dient voor de intreding van daglicht en/of ten behoeve van ventilatie bij een bouwwerk. Koekoeken kennen een behoorlijk aantal verschillende verschijningsvormen en kunnen naast in een kelder eveneens op een daken toe worden gepast.

Net als in het verleden, kan men in de moderne kelders uitstekend fruit, groente, aardappelen, eieren, wijnen, frisdranken en nog een heleboel andere voedingsmiddelen bewaren. Dit bespaart niet enkel en alleen een heleboel bergruimte in de rest van de woning maar ook zal men minder koelruimte nodig hebben en dus energie weten te besparen.

Naast het soort kelders die volledig onder de grond zijn gelegen bestaan er ook situaties waarin een kelder slecht voor een deel onder het maaiveld is gelegen. Een dergelijke kelder wordt in veel gevallen gebruik als woonvertrek en wordt vaak aangeduid met de term souterrain. Een dergelijke kelder is doorgaans voorzien van ramen welke net iets boven het maaiveld uitsteken zodat men nog wat zich heeft op de buitenwereld.
In oorlogssituaties spelen erg dikwandige kelders eveneens een belangrijke rol omdat men juist in een dergelijke ruimte tamelijk beschut kan schuilen tegen met name luchtaanvallen en bombardementen. Er bestaan zelfs speciale schuilkelders waarin men enige tijd zou kunnen verblijven mocht dit nodig zijn. Hierin ligt naast voedsel en water ook de nodige andere gebruiksgoederen opgeslagen voor een aantal personen. Verder is in schuilkelders een goed ventilatie- en luchtfiltersysteem aangebracht om de luchtkwaliteit te kunnen waarborgen. Op die manier kan men er een bepaalde tijd in verblijven zonder gevaar te lopen of om te komen door allerlei ontberingen.

Zodra men heeft besloten om een kelder aan te (laten) leggen zal men een keuze dienen te gaan maken uit de verschillende manieren waarop een dergelijke ruimte geplaatst zou kunnen worden en van welk materiaal deze is vervaardigd. Uiteraard spelen bij een dergelijke keuze niet alleen de persoonlijke voorkeuren en...

Door middel van droogzuiging is men in staat om het grondwaterpeil op een bouwterrein te verlagen zodat ondergrondse bouwwerken droog plaats kunnen vinden. Drainage wordt in sommige gevallen echter onjuist ingezet om overtollig regen- of grondwater af te kunnen voeren van een bepaalde plaats.

Droogzuiging, oftewel met een andere term...