Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Wat doen tegen vermoeidheid?
Iedereen heeft er wel eens mee te maken: vermoeidheid. Het lichaam heeft immers na het uitvoeren van activiteiten weer een bepaalde tijd nodig om uit te kunnen rusten en zich te kunnen herstellen van de gedane arbeid. Uiteraard zal niet elke activiteit een gelijke mate van vermoeidheid opleveren en dus ook niet altijd een rustperiode nodig hebben.

Over het algemeen zal een mens aan het einde van de dag voldoende hebben aan een goede nachtrust om van de klachten van vermoeidheid verlost te zijn. Heeft men daarentegen zware lichamelijke arbeid verricht dan kan het in bepaalde gevallen wel nodig zijn om het lichaam even rust te gunnen zodat de vermoeidheid kan zakken. Zelfs wanneer men zware geestelijke arbeid uit heeft gevoerd zal men van tijd tot tijd rust dienen te nemen om vermoeidheidsklachten tegen te gaan. Bij ernstige vermoeidheidsklachten kan het soms zelfs nodig zijn om langere tijd rust te nemen en een goede nachtrust te hebben.

Op het moment dat het lichaam niet voldoende meer heeft aan een normale rustperiode of een goede nachtrust om weer bij te kunnen komen van gedane dagelijkse werkzaamheden dan kunnen er onderliggende factoren zijn die hier een rol bij spelen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de aandoening: chronisch vermoeidheidssyndroom waarbij men soms één tot twee dagen uit moet trekken om uitgerust te zijn.

Naast de lichamelijke vermoeidheid, die zich uit in de vorm van slaperigheid en sufheid kan men eveneens te maken hebben met een mentale moeheid waardoor men minder geconcentreerd raakt en zelfs een minder goed werkend korte termijngeheugen door kan krijgen. Factoren als stress, spanningen en zorgen kunnen bij een dergelijke vermoeidheid een grote rol spelen.

Als men vermoeid is door een gebrek aan slaap dan zou men kunnen denken dat de oplossing vrij simpel is, namelijk zorgen dat men een goede nachtrust krijgt. Dit is echter niet altijd mogelijk omdat onderliggende factoren of zaken van buitenaf hier eveneens invloed op uit kunnen oefenen. Zo kan een ploegendienst bijvoorbeeld het dag en nachtritme zodanig in de war sturen dat men minder of slechter slaapt en zich vermoeider kan gaan voelen.