Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Bloedvaten
Een bloedvat, soms onjuist als ader aangeduid, is een onderdeel van de bloedsomloop. Mensen, en andere zoogdieren, maar eveneens onder andere vogels en vissen, hebben diverse soorten bloedvaten, namelijk: arterien, arteriolen, capillairen, venulen, venen en poortaders.

Arteriën (slagaders) zijn de bloedvaten welke direct van het hart aftakken om een orgaan te voorzien van bloed. Door de pompfunctie van het hart, zal de druk in de slagaders pulsatiel zijn. Men kan het bloed in de slagaders voelen kloppen. De meeste slagaders vervoeren zuurstofrijk bloed. Twee slagaders echter transporteren juist zuurstofarm bloed, namelijk: de longslagaders, welke van het hart naar de longen lopen, en navelstrengslagaders bij de foetus.

Arteriolen (kleine arteriën) zijn kleine bloedvaatjes met in de wand kringspiertjes welke samen kunnen trekken of ontspannen. Zo zorgen deze voor het vernauwen of verwijden van het lumen van deze bloedvaten en regelen op die manier de aanvoer van bloed in de weefsels.

Capillairen (haarvaatjes) zijn erg dunne bloedvaten welke tot diep in het weefsel doordringen. Cappilairen sluiten op de arteriolen aan. Alleen in de haarvaten vindt er een uitwisseling plaats van zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen.

Venen (aders) zijn brede bloedvaten met slappe wanden die zorgen voor de terugvoer van het bloed vanuit de organen in de richting van het hart. Het bloed wordt er niet langer pulsatiel voortgestuwd maar stroomt met een gelijkmatiger tempo naar het hart toe. De aders hebben terugslagkleppen welke voorkomen dat het bloed de verkeerde richting op stroomt. De aders, behalve de longaders en navelstrengader, vervoeren bloed dat zuurstofarm is.

Poortaders zijn bloedvaten die twee organen met elkaar verbinden en niet direct met het hart in verbinding staan. In het menselijk lichaam bevinden zich een tweetal poortaders. Vena porta hepatis: van het darmkanaal direct naar de lever, waar het bloed opnieuw een haarvatenstelsel instroomt. En daarnaast de hypofysepoortader: welke zich bevindt in het hoofd en zorgt voor het direct vervoer van bepaalde hormonen tussen de hersenen en de hypofyse.

Alle bloedvaten bij elkaar vormen een bloedsomloop in een lichaam waardoor stoffen zoals zuurstof, kooldioxide, voeding, medicijnen en afvalstoffen van en naar de diverse weefsels en organen kunnen worden vervoerd.

Vasculitis is de medische benaming voor ziekten waarbij bloedvaten ontstoken zijn. Dat kunnen zowel de grote bloedvaten zijn maar eveneens de kleinere vaatjes. De klachten verschillen per ziekte. Bovendien kunnen er op meer plaatsen in het lichaam op hetzelfde moment ontstekingen voorkomen. Dit wordt systemische vasculitis genoemd.

Door de ontstekingen aan...

De medische benaming voor vernauwde bloedvaten is perifeer arteriëel vaatlijden (ook wel afgekort tot PAV). Perifeer arteriële vaatlijden is een verzamelnaam voor aandoeningen welke door een vernauwing of een afsluiting van één of meerdere slagader ontstaan. Deze vernauwing of afsluiting wordt veroorzaakt door de verkalking van de wand van...