Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Bloedneus
Een spontane bloedneus komen dikwijls voor. Deze ontstaan door een bloeding in het slijmvlies van de neus. Het neusslijmvlies bestaat uit gevoelige kleine bloedvaatjes waarin eenvoudig scheurtjes kunnen ontstaan. Een bloedneus is te herkennen aan bloed dat uit één of uit beide neusgaten stroomt. Maar de patiënt kan eveneens bloed proeven in de mond omdat er een verbinding bestaat tussen de neus en de keelholte waarlangs het bloed in de mond en keel terecht kan komen.

Er bestaan een tweetal typen bloedneuzen, deze hangen af van de plaats waar de bloeding is ontstaan. Op het moment dat er een bloeding voor in de neus plaatsvindt, wat in de meeste gevallen zo is, dan is dit meestal ontstaan in het neustussenschot. Hierin zitten namelijk kleine bloedvaatjes aan het oppervlak welke gemakkelijk beschadigd kunnen raken en dus kunnen gaan bloeden. In een dergelijk geval is er sprake van een anterieure bloedneus. Deze soort bloedneus is in de regel onschuldig en simpel zelf te behandelen.

Aanzienlijk minder frequent ontstaat er echter een bloedneus achter in de neus. Dit type bloedneus komt met name bij oudere mensen voor. Op het moment dat de bloeding in het achterste deel van de neus ontstaat, wordt dit een posterieure bloedneus genoemd. Dit type bloedneus is ingewikkeld en dient in de meeste gevallen worden behandeld door een keel-neus en oorarts (KNO-arts) in het ziekenhuis.

Het constant in de neus peuteren met een vinger of één of ander object, hevig moeten niezen of een tik tegen je neus oplopen kan genoeg zijn om een bloedneus te veroorzaken. Maar eveneens een wondje in de neus, een ontsteking van het slijmvlies van de neus of een te droog slijmvlies kunnen een bloedneus tot gevolg hebben. Dikwijls ontstaat een bloedneus echter zonder een duidelijk aanwijsbare reden. Er zijn wel een aantal factoren welke de kans op een bloedneus kunnen verhogen. Hierbij kan men denken aan een geval van griep of van een hevige vorm van verkoudheid maar ook bepaalde stoornissen in de bloedstolling, afwijkingen in de bloedvaten, het gebruik van bloedverdunnende medicijnen, een hoge leeftijd en het hebben van een hoge bloeddruk.

In het geval van een bloedneus stroomt er spontaan bloed uit één of beide neusgaten. Het bloed heeft een helder- of donkere rode kleur en is in sommige gevallen samengeklonterd. Dikwijls stroomt er slechts uit één van de neusgaten bloed. Hoewel een bloedneus een fenomeen is dat tamelijk veel voorkomt...

In de meeste gevallen zal een bloedneus ontstaan door een plaatselijke oorzaak. Dit wil zeggen dat er iets aan de hand is in het gebied van de neusholte zelf. In erg zeldzame gevallen echter kan een bloedneus worden veroorzaakt door een onderliggende aandoening. In zo’n geval kan het bijvoorbeeld gaan...