Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Maagbreuk symptomen
Een maagbreuk kan een aangeboren afwijking zijn. Is dit het geval dan wordt een maagbreuk meestal heel wat sneller ontdekt dan dat hij op latere leeftijd ontstaat. Het vaakst komt een maagbreuk voor bij mensen boven de vijftig jaar. In de meeste gevallen komen er maar weinig symptomen voor die in de richting van een maagbreuk wijzen. Bij veel mensen die met buikpijn in de bovenbuik naar de huisarts besluiten te gaan wordt de maagbreuk tijdens dit bezoek vermoedt. Het vermoeden wordt vervolgens bevestigd bij een uitgebreider onderzoek in het ziekenhuis.

Naast buikpijn boven in de buik kunnen er symptomen ontstaan als een branderig gevoel in de borstkas. Het branderige gevoel kan afnemen als men gaat zitten en toenemen als men vooroverbuigt, plat ligt of als men zich inspant. Ook kan er pijn in de borst ontstaan vooral als het branderige gevoel langer bestaat. Het gevoel is namelijk afkomstig van maagzuur dat in de borstholte komt. Door te zitten of halfhoog te gaan liggen voorkomt men dit teruglopen van de maaginhoud. Door deze symptomen is het logisch dat men eerder aan brandend maagzuur denkt dan aan een maagbreuk.

Heel soms kan door de maagbreuk een gedeeltelijke darmdraaiing ontstaan. Bij deze darmdraaiing nemen de symptomen- en vooral de klachten van de maagbreuk ernstig toe. Bij deze complicatie van de maagbreuk wordt de darm afgesloten. De bloedtoevoer wordt belemmerd en de ontlasting blijft in het de darm. De buikpijn neemt toe, de buik zwelt op en er is sprake van verhoogde winderigheid. Omdat de bloedtoevoer is belemmerd kunnen de voedingsstoffen niet verder waardoor de toe- en afvoer wordt verstoord. Hierdoor kunnen symptomen toenemen met onder andere vermoeidheid. Een darmdraaiing kan levensgevaarlijk zijn. Let daarom goed op de symptomen die bij een maagbreuk horen. Gewoon maagzuur wordt in de slokdarm en achter in de keel gevoeld. Ontstaat het typerende branderige gevoel van maagzuur in de borstkas ga dan altijd naar de huisarts. Ga ook altijd naar de huisarts als een zeurderige buikpijn niet ophoudt of erger wordt. Ga zeker naar de huisarts als er een onverklaarbare zwelling ontstaat in de buik.

= De gevolgen van een maagbreuk zijn afhankelijk van de ernst van de maagbreuk, de leeftijd en de tijd die tussen de ontdekking van de maagbreuk en de eerste gevolgen van de symptomen zit. Bij volwassenen kan de maagbreuk zorgen voor ontstekingen. Vooral de slokdarm is gevoelig voor het maagzuur....

Een maagbreuk kan ontstaan doordat er een afwijking in het middenrif ontstaat. Je voedsel komt via je slokdarm in de maag. De slokdarm loopt door een opening in het middenrif. Het middenrif is een spierplaat die de buiholte en de borstholte van elkaar gescheiden houdt. Als de doorgang voor de...