Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Risicofactoren verkoudheid
Hoewel een verkoudheid over het algemeen een onschuldige aandoening is kunnen bepaalde personen die reeds een aandoeningen aan de luchtwegen hebben of aan een andere ziekte lijden wel te maken krijgen met bepaalde complicaties. Zo kunnen bijvoorbeeld patiënten die lijden aan astma aanvallen krijgen door bepaalde verkoudheidsvirussen. Voor deze mensen zijn maatregelen op het gebied van hygiene dan ook extra belangrijk, zoals de handen wassen met warm water en zeep en het zo min mogelijk aanraken van ogen, de mond en de neus.

Het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) kan verder bij kinderen die jonger zijn dan twee jaar ernstige infecties aan de luchtwegen of zelfs een longontsteking veroorzaken. Voornamelijk te vroeg geboren baby’s (die ter wereld zijn gekomen nog voor de 32 weken zwangerschap zijn bereikt) zijn erg gevoelig voor dit virus. Dit geldt overigens eveneens voor kinderen die een hart- of een longaandoening hebben of te kampen hebben met een afweerstoornis. Verder kan een infectie met het RS-virus een risico betekenen voor mensen die reeds een gevorderde leeftijd hebben weten te bereiken.

Maar ook mensen die, om wat voor reden dan ook, een verminderde weerstand hebben zijn gevoeliger voor de virussen die een verkoudheid kunnen veroorzaken. Bovendien hebben deze mensen een grotere kans op complicaties dan mensen waarvan het immuunsysteem wel naar behoren functioneert.

Verder hebben mensen die werkzaam zijn in een beroep waarbij zij veel met andere mensen te maken hebben een verhoogde kans om verkouden te worden, zeker wanneer men in een ruimte werkt waar weinig of niet geventileerd kan worden. Wanneer veel mensen bij elkaar komen in een dergelijke ruimte is de kans namelijk groter om met het verkoudheidsvirus in aanraking te komen. Hierbij kan men onder andere denken aan scholen, kantoren, winkels en het openbaar vervoer.

Daarnaast zal de kans groter worden om verkoudheid op te lopen als een reeds besmet persoon niet voldoende hygiënemaatregelen treft. Dus: de mond en de neus niet bedekt tijdens het hoesten en niezen of wanneer de handen en gebruiksvoorwerpen niet voldoende worden gereinigd. Het virus krijgt op die manier alle kans zich te verspreiden en nieuwe slachtoffers te maken.