Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Verkoudheid voorkomen
Jonge kinderen hebben een grotere kans om verkouden te worden dan volwassen personen omdat zij nog weinig in aanraking gekomen zijn met de verschillende verkoudheidsvirussen. Daardoor hebben deze kinderen nog maar weinig weerstand op kunnen bouwen hiertegen. Verder hebben jonge kinderen op school en op de dagopvang veel contact met anderen waardoor men elkaar eenvoudig kan besmetten. Het gevolg hiervan is dat kinderen in sommige gevallen wel tien maal in het jaar verkouden kunnen worden. Wanneer een kind verder gezond is, hoeft dit echter geen enkel probleem te gevn.

Een verkoudheidsvirus dat veel voorkomt is het respiratoir syncytieel virus (afgekort tot RS-virus). Dit virus veroorzaakt met name klachten bij jonge kinderen. De meeste kinderen die besmet zijn met een RS-virus krijgen enkel een neusverkoudheid. Er kan echter eveneens koorts (een lichaamstemperatuur van meer dan 38 graden Celsius) ontstaan die gepaard gaat met hoesten en met heesheid. In sommige gevallen treedt er ook benauwdheid op. Wanneer de verschijnselen niet ernstig zijn, is er geen behandeling noodzakelijk. De klachten verdwijnen dan dikwijls vanzelf na een aantal dagen tot een week. Bij kinderen die jonger zijn dan twee jaar kan het RS-virus wel ernstige luchtweginfecties of een longontsteking veroorzaken. Baby’s die te vroeg geboren zijn (voor de 32 weken zwangerschap) zijn met name gevoelig voor dit virus, net zoals kinderen met een hart- of een longaandoeningen danwel met een afweerstoornis. Men dient dus te vermijden dat deze kinderen in contact komen met verkouden personen.

Het geven van borstvoeding kan beschermen tegen een RS-virusinfecties. Verder zijn handhygiëne en het gebruik van wegwerphand- en zakdoeken extra van belang.
Bij een baby die verkouden is dient men contact op te nemen met de huisarts indien: de baby nog geen drie maanden oud is en meer dan 24 uur koorts heeft, de baby minder dan de helft van de normale hoeveelheid drinkt of als deze suf is. Op het ogenblik dat er andere verschijnselen zijn waarover men, als ouder of verzorger van een kind, zich zorgen maakt dan is overleg met de huisarts eveneens aan te raden. Deze kan dan eventueel andere aandoeningen uitsluiten en advies geven.

Verkoudheid voorkomen

Doordat het virus dat verantwoordelijk is voor een verkoudheid zich in druppeltjes speeksel, snot en slijm bevindt zal het niet eenvoudig zijn om niet besmet te raken. Immers op het moment dat iemand, die reeds verkouden is, praat, hoest of niest dan komen er druppeltjes met het virus in de lucht terecht en kunnen op die manier weer door andere mensen in worden geademd. Zeker in ruimtes waar veel mensen dicht op elkaar zitten en waar niet goed wordt geventileerd is de kans op besmetting erg *groot.

Een* verkoudheidsvirus* kan eveneens over worden gedragen via voorwerpen zoals bijvoorbeeld een deurkruk of speelgoed. Zodra men een dergelijk voorwerp vast heeft gepakt en vervolgens de mond, neus of ogen aanraakt dat is de kans eveneens groot dat men verkouden gaat worden.

Men kan een besmetting dus in geen geval volledig uitsluiten. Personen die verkouden zijn, zijn namelijk al besmettelijk vanaf het ogenblik dat men zich ziek is gaan voelen. De kans om besmet te worden verkleinen kan natuurlijk wel. Dit kan men onder andere doen door regelmatig de handen te wassen met warm water en zeep. Verder dient men zo min mogelijk de neus, de mond en de ogen aan te raken.

De handen wassen is van belang voor het eten en nadat men heeft gehoest, geniest of de neus gesnoten. Droog daarna de handen met een droog en schone handdoek, een stuk keukenrol, een droog en schoon stuk handdoekrol of warme lucht af .Het is van belang dat men de materialen om de handen aan af te drogen slechts één keer gebruikt.

Een andere manier om te voorkomen dat het virus zich verspreid is door de hand, maar beter nog een zakdoek, voor de mond en de neus te houden. Bovendien dient men niet in de richting van andere personen te hoesten of te niezen. Bij voorkeur kan men papieren zakdoekjes gebruiken en deze direct na gebruik weggooien zodat de kans op besmetting van anderen zo klein mogelijk blijft. Verder is goed ventileren en gebruiksvoorwerpen, ook het beddengoed en andere voorwerpen van stof, regelmatig reinigen een hulpmiddel om verkoudheid te voorkomen.