Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Sinusitis
De bijholten zijn ruimtes die met lucht zijn gevuld in de botten rondom de neus. Men heeft een viertal bijholten aan iedere kant van de neus. Deze staan allemaal in verbinding met de neusholte. De bijholten zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er een normale luchtdoorstroming plaats kan vinden, maar ook maken deze holtes het bot waarin deze zich bevinden minder zwaar en wordt hierdoor aan de stem resonantie gegeven. Een bijholteontsteking is een ontsteking van het slijmvlies dat zich in de holten bevindt. De medische term voor een bijholteontsteking is sinusitis.

In de meeste gevallen is de oorzaak van een bijholteontsteking een infectie van de luchtwegen of een verkoudheid. Door het zwellen van het slijmvlies in de holten zal de verbinding tussen de bijholten en de neus-keelholte verstopt komen te zitten. Na verloop van tijd ontstaat er een infectie in het stilstaande slijmvlies. De afvoer uit de bijholten kan eveneens zijn belemmerd door een scheefstaand neustussenschot of een gezwel dat zich in de neus bevindt. Bepaalde personen hebben een allergie welke tot een bijholteontsteking leidt.

Bij een bijholteontsteking kan er een grote hoeveelheid snot in de keel of uit de neus lopen. Dit snot is dan vaak dik en geel danwel bloederig. De ontsteking heeft pijn in de bovenkaak of in de kiezen tot gevolg. Vooroverbuigen en kauwen zijn dan ook vaak erg pijnlijk. De neus is verstopt en er daardoor ook sprake van hoofdpijn zijn. Tevens kan men een algeheel gevoel van ziek zijn ervaren en koorts krijgen.

Een bijholteontsteking kan niet alleen acuut optreden maar eveneens chronisch zijn. Een acute bijholteontsteking is vaak veroorzaakt door een infectie en leidt al gauw tot klachten. Deze klachten blijven zo’n drie tot acht weken aanhouden. Bij een chronische bijholteontsteking is er sprake van hardnekkige of telkens terugkerende klachten welke dikwijls langer dan acht weken aan blijven houden. Minder dan één procent van de patiënten krijgt echter te maken met een chronische bijholteontsteking.

De behandeling hangt af van de oorzaak. Zo kunnen neusdruppels het slijmvlies laten slinken en verlichting bieden. Pijnstillers zoals onder andere paracetamol of ontstekingsremmers kunnen eveneens helpen.

Op het moment dat men een acute vorm van sinusitis niet op een juiste manier zou behandelen of deze volkomen zou verwaarlozen dan bestaat er een aanzienlijke kans dat deze over zal gaan in een chronische vorm. Daarnaast komt het regelmatig voor dat er een niet juiste diagnose wordt gesteld...

De wijze van behandeling van een bijholteontsteking hangt af van de oorzaak. Zo kunnen bijvoorbeeld neusdruppels welke het slijmvlies laten slinken voor enige verlichting zorgen. Tevens kunnen pijnstillers zoals paracetamol of een ontstekingsremmer helpen om de aandoening te lijf te gaan.

Klachten die gedurende een langere tijd aan blijven...