Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Longembolie symptomen
Bij longembolie symptomen zijn er verschillen tussen een lichte longembolie of een zware longembolie. Bij een lichte longembolie krijgt men vaak symptomen die niet als longembolie gezien of herkend worden. Bij een lichte longembolie kunnen de symptomen lijken op griepsymptomen. Niet zelden zien de artsen bij een diagnose een lichte longembolie over het hoofd. Rampzalige gevolgen heeft dit meestal niet omdat met het verdwijnen van de longembolie symptomen, het longembolie zichzelf weer hersteld heeft. Een longembolie ontstaat meestal door een bloedstolsel in de aders. Het bloedstolsel is weer vaak een symptoom van trombose. Trombose wordt vaak veroorzaakt door bedlegerigheid. Vaak bepalen de grootte van het bloedstolsel en de locatie de ernst van de longembolie symptomen.

Bij een licht longembolie is het bloedstolsel zo klein dat er geen symptomen zichtbaar worden en het stolsel vanzelf afbreekt. Anders is dit met een zware longembolie. Hierbij kunnen verschillende longembolie symptomen ontstaan. Een van de meest herkenbare longembolie symptomen is een aanhoudend prikkelhoest waarbij slijm wordt opgehoest. Bij het slijm kunnen bloedsporen zichtbaar zijn. Een ander longembolie symptoom is de veranderde ademhaling, deze gaat sterk versneld en oppervlakkig. De patiënt met longembolie wordt bleek en gaat sterk transpireren. Ook kunnen longembolie patiënten het benauwd krijgen, er kan temperatuursverhoging ontstaan. Hartritmestoornissen kunnen pijn op de borst veroorzaken en men kan het bewustzijn verliezen. Sommige van deze longembolie symptomen kunnen levensbedreigend zijn of *worden.

Vaak* laten longembolie symptomen een bleek uiterlijk zien, een grote vermoeidheid en een patiënt die tot steeds minder inspanningen in staat is. Veel van de longembolie symptomen worden veroorzaakt door een hoge bloeddruk in de slagaderen. Een ernstig gevolg van een longembolie is overbelasting van de rechter harthelft. Het symptoom hiervan is vaak hyperventilatie. Bij onderzoek is de grijze vlek die een longembolie aanduidt een duidelijk longembolie symptoom voor de arts. Door de arts wordt gekeken of er symptomen zichtbaar zijn die aangeven dat een bloedstolsel wordt afgebroken. Om een longembolie en de daarbij behoren symptomen te voorkomen kan de arts anti stollingsmiddelen voorschrijven. Soms kunnen de longembolie symptomen levensbedreigend zijn, in dit geval besluit de arts tot operatief ingrijpen.