Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Symptomen nierproblemen
Symptomen van nierproblemen worden in de meeste gevallen pas laat ontdekt. Problemen aan de nieren zelf hebben zelden pijn symptomen. Bij een nierkoliek kan wel een hevige pijn ontstaan, deze pijn is bijna altijd een symptoom van nierstenen. Naast het overwegend gebrek aan pijn bij symptomen van nierproblemen komt nog dat de nieren een ontzettend grote reserve capaciteit hebben. Symptomen van nierproblemen ontstaan pas als de nieren nog maar voor dertig procent kunnen functioneren. Toch is het wel belangrijk om alert te zijn op de symptomen van nierproblemen. Hoe langer het duurt voor nierproblemen ontdekt worden, hoe groter de schade kan *zijn.

Deze* symptomen van nierproblemen kunnen verschillend zijn maar vaak ontstaat wel ergens zichtbare vochtophoping. Vochtophoping vind vaak in de benen plaats maar kan bij nierproblemen ook optreden in de armen of in het gezicht. Een ander symptoom van nierproblemen is vaak, veel moeten plassen. In de urine kan bloed aanwezig zijn of er kan een schuimlaag op de urine liggen. Ook kan een symptoom van nierproblemen een hoge bloeddruk zijn. Ontstaat er een hoge bloeddruk door nierproblemen dan zijn de symptomen wel vochtophoping in de benen en soms ook rond de ogen. Er kan duizeligheid ontstaan, ‘s nachts moet je vaak op om te plassen. Verdere symptomen zijn bloedneuzen en slechter zien.

Als door een hoge bloeddruk de nieren zo beschadigd worden dat normaal functioneren niet meer mogelijk is ontstaan verdere symptomen door de nierproblemen, zoals gebrek aan eetlust, vermoeid zijn en last hebben van hoofdpijn. Ook houdt het lichaam bij het erger worden van de nierproblemen meer water en zout vast. Bijna al deze nierproblemen geven dus geen pijn symptomen. Hoewel men vaak aan een nierprobleem denkt als er pijn ontstaat bij het plassen of op de hoogte van de nieren is dit zelden van de nieren afkomstig. Deze symptomen wijzen meestal richting een infectie aan de urinewegen. Als de symptomen van nierproblemen een ver gevorderd stadium laten zien dan kan dialyse van de nieren- of een niertransplantatie nodig zijn. Is de oorzaak een vernauwing van de nierslagaders dan kunnen deze vaak operatief hersteld worden.