Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Verschil tussen verlegenheid en angststoornis

Verlegenheid en angststoornissen, ze worden geregeld door elkaar gebruikt. Niet alleen vervelend voor mensen die voor zichzelf zoeken naar een verklaring voor bepaald gedrag, ook gevaarlijk omdat er verkeerde conclusies getrokken kunnen worden voor de behandeling van deze aandoening. Zeker op internet komen de verschijnselen van verlegenheid en angststoornissen vaak overeen, waardoor men spreekt over een stoornis, terwijl er in sommige gevallen niet meer aan de hand is dan natuurlijke verlegenheid. Dit kan het zelfbeeld van mensen schaden, met andere problemen tot gevolg.

Kenmerken van verlegenheid
Verlegen zijn valt onder de persoonlijkheidskenmerken van iemand, wat na verloop van tijd kan wegebben bij mensen. Veertig procent geeft echter aan verlegen te zijn, waarbij verlegenheid als een blijvende karaktertrek kan worden beschouwd. Als belangrijkste kenmerk wordt hierbij gegeven, dat verlegen personen minder assertief zijn dan de sociale norm onder mensen voorschrijft. Die assertiviteit komt terug in een vorm van terughoudendheid ten aanzien van anderen, uit angst om door anderen beoordeeld te worden. Met name de kans om hierbij bekritiseerd, vernederd of uitgelachen te worden vormt de basis van deze angst. Verlegenheid wordt echter niet gezien als een ziekte of stoornis, waardoor er geen behandelingen tegen verlegenheid zijn. Wel kan iemand met een hoge mate van verlegenheid proberen zijn of haar zelfvertrouwen te vergroten.

Werking van een angststoornis
Wanneer er gevaar dreigt is het voor mensen gebruikelijk om angst te ervaren, waarbij ons lichaam zich in een verdedigende toestand brengt. Pas wanneer iemand in deze verdedigende toestand komt zonder dat er direct gevaar dreigt, spreken we van een angststoornis. Het gaat hierbij dus om een psychische aandoening, niet om een normaal facet van de persoonlijkheid, zoals dit bij verlegenheid wel het geval is. Voorbeelden van een angststoornis zijn bijvoorbeeld paniekstoornissen, specifieke fobieën, posttraumatische stressstoornissen, enzovoorts. Waar het bij verlegenheid niet mogelijk is om een behandeling te nemen, kan dit met een angststoornis wel.